Criminoloog gespecialiseerd in EAT (Equine Assisted Therapy) en forensische psychologie/psychiatrie.

Gedetineerden:

Therapie – Dagbesteding

World of Dreyma is een soort toevluchtsoord voor paarden, ik vang paarden op die geestelijk en/of lichamelijk beschadigd zijn. Met veel liefde maak ik deze kwetsbare paarden weer beter, waarna zij terug naar hun baasje gaan of ik een nieuw baasje zoek. Ook neem ik pensionpaarden aan om van gedragsproblemen te helpen of in training te nemen.

In België zitten de gevangenissen en instellingen vol, mensen worden opgesloten en na x aantal jaar komen zij terug in de maatschappij. Veel van deze mensen kampen met ernstige pains of imprisonment/detentieschade. Zij worden jaren dag in dag uit van de wereld en maatschappij afgesloten tot de dag dat zij plots terug vrijkomen. Tijdens mijn correspondentie met gedetineerden las ik vele wanhoopskreten. 1 van hun vroeg mij om naar buiten te brengen hoe het leven er in de gevangenis aan toe gaat, hoe deze mensen zich voelen, een schreeuw om hulp.

De meeste mensen komen ooit terug vrij, niet klaar om terug deel te nemen in deze maatschappij. De recidivegraad is dan ook bijzonder hoog in België. Wanneer we kijken naar plaatsen zoals Amerika waar er projecten lopen met gedetineerden en paarden (alsook andere dieren) zie je een veel lagere recidivegraad. De gevangenissen bereiden de mensen zo voor op hun re-integratie in de maatschappij. Ik wil graag in de Belgische situatie verandering brengen door gedetineerden op hun vraag of die van de gevangenis individuele begeleiding met mijn paarden te geven, of bijvoorbeeld een tijd intensief sessies aanbieden na het vrijkomen. De maatschappij moet niet enkel zorgen dat mensen een 2e, 3e, 4e kans krijgen maar ook dat ze die ten volle kunnen benutten, daar wringt het schoentje.

Ik ben overtuigd dat ik dit kan realiseren. Met een diploma Criminologische Wetenschappen op zak, alle andere studies die ik aan het volgen ben, de ervaringen die ik heb uit het verleden, de samenwerkingen die ik nu al heb en dan ook de mensen die in mij geloven zijn daar een bewijs van. Ik slaagde met grote onderscheiding op mijn bachelorproef die als eerste in België over dit onderwerp ging. Ook mijn masterproef was het eerste Belgische onderzoek naar dit specifieke onderwerp! Tijdens dit onderzoek heb ik ontdekt de grondlegger te zijn van Equine Assisted Therapie in België wanneer het om gedetineerden en geïnterneerden gaat.

Jongeren met psychische kwetsbaarheid

Therapie – Dagbesteding

Iedereen verdient een tweede kans, zowel mens als paard.