Criminoloog gespecialiseerd in EAI (Equine Assisted Interventions)

Interessegebied: forensische psychiatrie en psychologie, Cluster B-PD, ADHD/ASS/Hoogbegaafdheid

Gedetineerden:

Therapie – Dagbesteding

World of Dreyma is een soort toevluchtsoord voor paarden, ik vang paarden op die geestelijk en/of lichamelijk beschadigd zijn. Met veel liefde maak ik deze kwetsbare paarden weer beter, waarna zij terug naar hun baasje gaan of ik een nieuw baasje zoek. Ook neem ik pensionpaarden aan om van gedragsproblemen te helpen of in training te nemen.

In België zitten de gevangenissen en instellingen vol, mensen worden opgesloten en na x aantal jaar komen zij terug in de maatschappij. Veel van deze mensen kampen met ernstige pains of imprisonment (detentieschade). Zij worden jaren dag in dag uit van de wereld en maatschappij afgesloten tot de dag dat zij plots terug vrijkomen. Tijdens mijn correspondentie met gedetineerden las ik vele wanhoopskreten. 1 van hun vroeg mij om naar buiten te brengen hoe het leven er in de gevangenis aan toe gaat, hoe deze mensen zich voelen, een schreeuw om hulp.

De meeste mensen komen ooit terug vrij, niet klaar om terug deel te nemen in deze maatschappij. De recidivegraad is dan ook bijzonder hoog in België. Wanneer we kijken naar plaatsen zoals Amerika waar er projecten lopen met gedetineerden en paarden (alsook andere dieren) zie je een veel lagere recidivegraad. De gevangenissen bereiden de mensen zo voor op hun re-integratie in de maatschappij. Ik wil graag in de Belgische situatie verandering brengen door gedetineerden op hun vraag of die van de gevangenis individuele begeleiding met mijn paarden te geven, of sessies aanbieden na het vrijkomen. De maatschappij moet niet enkel zorgen dat mensen een 2e, 3e, 4e kans krijgen maar ook dat ze die ten volle kunnen benutten.

Ik ben overtuigd dat ik dit kan realiseren. Met een diploma Criminologische Wetenschappen op zak, alle andere studies die ik aan het volgen ben, de ervaringen die ik heb uit het verleden, de samenwerkingen die ik nu al heb en dan ook de mensen die in mij geloven zijn daar een bewijs van. Ik slaagde met grote onderscheiding op mijn bachelorproef die als eerste in België over dit onderwerp ging. Ook mijn masterproef (ex-gedetineerden en paarden: een geschikt rehabilitatieprogramma aan Universiteit Gent) was het eerste Belgische onderzoek naar dit specifieke onderwerp! Tijdens dit onderzoek heb ik ontdekt de grondlegger te zijn van Equine Assisted Interventions in België wanneer het om gedetineerden en geïnterneerden gaat.

“Amai, hier zijn is al een therapie op zich. De plaats hier, de rust en de paarden.” –N.

Jongeren met psychische kwetsbaarheid – gedragsproblemen

Therapie – Dagbesteding

Woede-aanvallen, pestgedrag, zich onbegrepen voelen, weinig assertiviteit, onzekerheid, vaak terechtkomen in conflicten, blokkades of angst bij nieuwe situaties, afzondering, regelmatig buikpijn en hoofdpijn, … Het zijn dingen waar jongeren met ‘iets bijzonders’ vaak mee kampen. Ze communiceren anders met hun omgeving dan wat volgens de algemene norm wordt gevraagd. Mensen met autisme, adhd, hoogsensitiviteit, hoogbegaafdheid voelen zich vaak niet begrepen in de maatschappij. Als ervaringsdeskundige hoop ik jongeren hier samen met mijn paarden bij te kunnen helpen.

Het kan een grote impact hebben bij jongeren op hun toekomstige leven wanneer zij kampen met een laag zelfbeeld door dit misbegrip. Via paarden kunnen zij leren wie ze zijn en een plaats in de maatschappij vinden. Het helpt om zich nuttig en waardevol te voelen. Het bevordert het ontwikkelingsproces van jongeren op sociaal, emotioneel en cognitief niveau.  Paarden nodigen je uit om je grenzen te verleggen en nieuwe ervaringen op te doen. Een stabiele kudde paarden heeft een positieve invloed op de sociale ontwikkeling. Het opgroeien in een omgeving met paarden en anderen dieren verbreedt je waaier aan sociale competenties. De aanwezigheid van paarden tijdens therapeutische sessies kan jongeren helpen om vertrouwen te vinden in anderen en in zichzelf. Ze voelen zich meer op hun gemak.

Vanaf 10 jaar

Hoe gaat het in zijn werk?

Het begeleiden met paarden creëert een rustige en veilige omgeving voor zowel volwassenen als jongeren. Zij helpen hun om zichzelf en hun omgeving beter te begrijpen. Vaak gebruik ik de uitdrukking ‘mijn paarden zijn een spiegel’, ze laten je zien waar jij mee worstelt en wat jij voelt. Een paard heeft geen oordeel over jou. Paarden dagen je uit om stil te staan bij je werkelijke gevoelens en motieven. Zonder woorden voelen paarden aan hoe je in het leven staat, hoe je denkt, waar je patronen vastzitten… Tijdens het therapeutisch gedeelte van een sessie vertaal ik signalen die paarden geven naar een verstaanbare taal voor mensen. We gaan samen aan de slag met het paard om zelfzekerder in het leven te staan. Wanneer je je gesteund voelt, heb je meer draagkracht voor de dagelijkse ups en downs. Tijdens dagbesteding werken we in de nabijheid van paarden, ook dit is therapeutisch. We bevinden ons in de vrije natuur, gezonde buitenlucht. Samen onderhouden we de weide (Paddock Paradise + moestuin), stal en verzorgen we de paarden. Alles gebeurt in een andere context dan andere ’therapie’, witte jassen worden ingeruild voor modderlaarzen en stro in het haar. Af en toe wordt er aaneensluitend een wandeling met de nabijheid van mijn hond gedaan.

Een sessie duurt 1-1.5uur en bestaat uit therapie met het paard + dagbesteding in de buurt van het paard. Het is ook mogelijk om enkel therapie of enkel dagbesteding te volgen.

De frequentie bepalen we samen. Omdat therapie en dagbesteding veel energie vraagt van mij kan ik slechts een beperkt aantal mensen aannemen, gelieve hier rekening mee te houden. Het is belangrijk dat de locatie ook voor mij een rustgevende omgeving blijft en de paarden hun rust behouden, daarom werk ik soms op verschillende locaties en met verschillende paarden. Bent u een instantie en wenst u een samenwerking of verdere informatie? Gelieve contact op te nemen via e-mail.

Let op: ik bied geen hippotherapie aan (= therapeutisch paardrijden met lichamelijke behandeldoelen), wel equitherapie (= psychische behandeldoelen).

Wat kost een sessie?

Een sessie voor (ex-)gedetineerden/(ex-)geïnterneerden: In overleg met bevoegde instantie

Een sessie voor jongeren: €40/sessie

Leuke video uit 2019: https://www.youtube.com/watch?v=uaqe6V9gGDY

Let op: tijdens de sessies is mijn hond steeds in mijn aanwezigheid.

Iedereen verdient een tweede kans, zowel mens als paard.